Hvad er love bombing?

Love bombing er et engelsk udtryk (love-bombing) der nu også bliver brugt på dansk. Love bombing er, når man bliver ”bombarderet” med kærlighed, komplimenter og gaver på en måde der er overvældende og ofte vil blive betegnet som ”for meget”. Det kan blandt andet ses ved, at han ofte siger de rigtige ting til dig. Love bombing er manipulation og kan senere føre til psykisk vold i et parforhold. Love bombing udføres af både mænd og kvinder, men for læsbarhedens skyld, omtaler vi her afsenderen som en mand.

Hvornår er der tale om love bombing?

Love bombing er en form for forførelse og smiger, der kan være svær at gennemskue. Den opstår når man har mødt en ny potentiel partner, dater, og befinder sig i den nyforelskede fase.

Som tiden går, vil tegnene blive tydeligere, og mange vil senere hen tænke tilbage og være klar over, at der har været tale om love bombing.

Det er vigtigt at skelne mellem love bombing og det at være nyforelsket. Hvis du er i tvivl om hans adfærd er normal, så snak med dine venner og veninder om de ting han siger og gør, som du har studset over. Love bombing er nemlig en taktik der kan være svær at gennemskue selv, da man kan blive forblændet af den situation man står i.

Her er fem signaler du bør være opmærksom på:

  1. Tingene går for stærkt: Love bombing er intenst og det er næsten altid kendetegnet ved, at tingene går meget hurtigt. Når tingene går stærkt, er det nemlig svært at nå at reflektere over, hvad der sker, og derfor bliver man hurtigt fanget ind i den nye virkelighed. Vær derfor opmærksom på signaler der viser at han ønsker at tingene skal gå meget stærkt eller hvis han bryder nogle af dine personlige grænser for, hvornår man fx siger ”jeg elsker dig”, hvor ofte man skal ses, hvor meget kommunikation man har, når man ikke ses, hvor hurtigt man skal flytte sammen, hvilke gaver man giver til hinanden og så videre.
  2. Overdrevne komplimenter: Det er rart og vigtigt med komplimenter i et parforhold, men kommer de for hurtigt og i en for lind strøm, kan der være tale om love bombing. For afsenderen handler det ikke om dig som person, men om hans egne behov, og derfor bliver disse komplimenter ofte upersonlige og ikke taget ud af virkeligheden.
  3. Afsenderen ophøjer sig selv: For at fremstå som den perfekte partner, så ophøjer han sig selv i en grad der ikke er naturlig. Det kan fx være ved at ophøje sin arbejdsposition, sine tidligere forhold og sig selv som person.
  4. Vil hele tiden ses: Når man er nyforelsket, vil man naturligt gerne ses ofte, men når der er tale om love bombing, så går afsenderen skridtet videre. Han vil ses nærmest hele tiden og når I ikke ses, vil du blive kontaktet ofte. På den måde får han din fulde opmærksomhed. Hvis du ikke reagerer på dette krav, vil du som regel få en reaktion der bliver tydeligere over tid, da det vil udfordre hans krav om at være i kontrol.
  5. Han siger og gør de rigtige ting: Du får hurtigt en følelse af at være noget særligt, når han kigger på dig. Han siger og gør nemlig de rigtige ting. En mand der love bomber spejler sig i dig og derfor lægger hans væremåde sig op ad din, så han fremstår perfekt.

En anden måde at klarlægge om der er tale om love bombing, er ved at spørge ind. Lad modparten svare på dine spørgsmål, så han ikke blot spejler sig i dig og det du siger. Drømmer og taler han kun om fremtiden eller er der også fokus på nuet og det at lære dig at kende?

Hvad udvikler det sig til?

Når først relationen er skabt og du føler dig afhængig af ham, så vil du opleve en ny side af din partner. Han vil gøre dig mindre værd igennem hans ord og handlinger, og du kan opleve, at han bliver vred over ting der var utænkelige før eller han periodevist afviser dig. Han vil formentlig stadig smigre dig lejlighedsvist for at bibeholde en tilknytning, men hans adfærd vil være markant anderledes, svingende og ofte ubehagelig, hvor han vil overskride dine grænser.

Du vil få en klar reaktion fra ham, når du siger fra, og gør opmærksom på dine behov

Han har fået din opmærksomhed og den udnytter han til at have kontrol over dig.

Det kan være meget forvirrende at opleve denne ændrede adfærd, og mange kommer ubevidst til at gøre sig selv forkerte. Det er ikke unormalt at den forurettede tilpasser sig for ikke at genere ham eller begynder at please, for at få noget af den mistede opmærksomhed tilbage.

Det er som regel ubehageligt at komme ud af et parforhold med en person der har narcissistiske træk. Derfor er det vigtigt, at denne adfærd bliver opdaget hurtigt, så det ikke ender i længerevarende psykisk vold. Tal med en specialist som fx en parterapeut, hvis du har brug for hjælp.

Hvem love bomber?

Love bombing er manipulation og et udtryk for kontrol. Det er derfor som regel folk med narcissistiske træk der benytter sig af det. Det kan både være mænd og kvinder – og mennesker i alle aldersgrupper. Fællesnævneren er dog at afsenderen mangler empati, manipulerer, og er selvcentreret. Kort sagt handler det ikke om dig som person, men om egne behov. Derfor vil du også opleve at interessen og jeres relation ændrer sig over tid.

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt at sige fra overfor love bombing, da det som regel vil eskalere og forværres over tid.

Du vil hurtigt opdage, at der er tale om love bombing, hvis du siger fra. Et modsvar vil nemlig afføde en tydelig reaktion og hvis du siger fra gentagne gange, vil denne reaktion typisk blive større og større, da den frembringer et stort ubehag hos ham, fordi han mister kontrollen.

Mange oplever at afsenderen vender på en tallerken og enten bliver ligeglad eller direkte ubehagelig at kommunikere med.

Det tager tid at lære et andet menneske godt at kende. Sæt farten ned og lær hinanden at kende i et stille og roligt tempo, hvor du har dig selv med. Hvis du føler, at nogle af dine grænser bliver overskredet, så snak med ham om det. Fungerer det ikke, så sig fra.

Hvis du har været udsat for psykisk vold i dit parforhold og har brug for hjælp, så kan du fx kontakte Lev Uden Vold eller Mødrehjælpen.

Læs flere artikler om parforhold