Sorg over skilsmisse

Et brud er oftest forbundet med en lang række forskellige følelser. Fælles for dem alle er, at de generelt er af den ubehagelige og svære slags. Den følelse som generelt kan være sværest at leve med, er sorg over skilsmissen. Sorg lader sig nemlig ikke lindre. Sorg er noget, man skal igennem.

Først derefter bliver der igen plads til de gode følelser i livet. Bearbejdning af sorg – eller at gennemleve de forskellige sorgfaser – er derfor et vigtigt skridt på vejen til at komme videre efter skilsmisse.

Sorgens 5 faser

Kvinde der græder

Sorgen har, uanset årsag, forskellige sorgfaser og de kan være af varierende varighed. Alt fra dage og uger til måneder og år.

Nogle oplever i øvrigt at sorgens faser ved skilsmisse kan bytte plads indbyrdes. Faserne kan også optræde flere gange i løbet af en sorgproces. Andre springer derimod nogle af faserne over.

Sorgens faser kan også kaldes for de 5 skilsmisse faser.

1. Benægtelse

I den første sorgfase har man svært ved at forstå det, der er sket. Måske nægter man ligefrem at acceptere tingenes tilstand og forsøger derfor at leve nøjagtigt, som man plejer.

Denne fase kan også indeholde en form for isolation, hvor man holder sig for sig selv. På den måde konfronteres man ikke med den nye virkelighed og slipper for at tale med andre om det hændte.

2. Forhandling

I den næste fase går det op for en, hvad der er sket og man forsøger måske at ændre på det. Man går så at sige i forhandling med modparten og forsøger at omgøre beslutningen. Måske lover man bod og bedring eller prøver at vinde partneren tilbage på anden vis.

3. Vrede

Når man er kommet igennem de to første af de 5 sorg stadier, rammer virkeligheden som en hammer – og vreden dukker op.

Det samme gør ønsket om at placere et ansvar. I forhold til sorg over skilsmisse er det ofte her, mange uvenskaber og et dårligt fremadrettet samarbejde grundlægges. Man siger ting, man senere fortryder og glemmer nemt sit eget ansvar i processen.

Vrede er dog en af de følelser, der kan være nemmest at få afløb for, fordi den er relativt konkret. Mange føler derfor, de får en smule følelsesmæssigt luft i dette sorgstadie.

4. Depression

I halen af vreden følger dog ofte de triste, dystre og depressive tanker. Sorgen over skilsmissen får i denne fase lov til at synke ind og alle følelser løber igennem sindet. I denne sorgfase er mange generelt kede af det, har svært ved at se sit fremtidige liv for sig og har kun overskud til det mest nødvendige.

Fasen må dog ikke forveksles med en decideret depression. Der kan man sagtens ende – men der er i forbindelse med sorgens 5 faser som regel blot tale om en midlertidig, kortvarig og ikke behandlingskrævende tilstand.

5. Accept

Når der er faldet ro på, overskuddet er kommet tilbage og følelserne ikke længere er store og svære at håndtere, indtræder en accept af skilsmissen. Her erkender man tingens tilstand – og man kan så småt begynde at arbejde på at komme videre.

Hvordan kommer man videre efter skilsmisse?

Par der taler sammen

At komme videre efter en skilsmisse kan være en langvarig proces. Der er måske både en masse praktiske ting, der skal styr på – og en lang række følelser, der dukker op undervejs i arbejdet med at komme videre.

Det kan desuden tage lang tid at komme igennem en skilsmisse. Flere fraskilte par oplever endda efter flere år stadig at have ubearbejdede følelser indeni. Især i forbindelse med nye partnere, nye børn eller flytninger, der kan påvirke eventuelle fælles børn.

Et godt udgangspunkt for at komme videre efter en skilsmisse er at få talt godt og konstruktivt sammen fra start.

Hvis man fra begyndelsen af skilsmissen får ryddet ud i misforståelser og begge parter føler sig hørt, er der nemlig også skabt et godt fundament for en fremadrettet dialog. En dialog, der kan gøre samarbejdet om bodeling og eventuelle børn meget lettere og mindre smertefuldt for de involverede parter.

Kom videre efter skilsmisse på en god måde

Fest og farver

Ofte er det samarbejdsproblemer og den manglende evne til at kommunikere sammen, der har lagt grunden til skilsmissen. Derfor er det heller ikke altid lige nemt at få talt skilsmissen igennem. Særligt ikke, hvis man også kæmper med vrede, jalousi eller sorg over skilsmissen.

Her kan mange have gavn af at få hjælp til samtalerne hos en parterapeut. Ikke med et mål om at blive sammen, men fordi man har et fælles ønske om at komme igennem skilsmissen og videre på den bedste måde.

Parterapi kan hjælpe med at få svar på indbyrdes spørgsmål og dermed få udryddet tvivl og angst. Den kan også sørge for, man får stillet de rigtige spørgsmål og dermed kommer godt omkring alle de følelser, en skilsmisse rummer.

Dermed får man hjælp til den bearbejdning af sorg over skilsmissen som er nødvendig. Dermed giver man hinanden de bedste muligheder for at komme godt videre. Hver for sig.

Skriv en kommentar