Stor guide til skilsmisse og separation

På den lykkelige dag hvor to mennesker siger “Ja” til hinanden er alting fryd og gammen, og det kan være svært at forstå, at det ikke altid vil fortsætte på den måde. Et blik på statistikken siger imidlertid, at mange ægteskaber ender i en skilsmisse. I 2014 havde vi det højeste antal skilsmisser nogensinde i Danmark med 19.435 par. Året efter var tallet faldet til 16.290.

En skilsmisse er altså noget, man hurtigt kan få ind på livet i familien eller vennekredsen.

Her kan du læse om, hvordan en skilsmisse foregår.

Hvordan bliver man skilt?

Statsforvaltningen behandler sager om skilsmisse og seperation

Bemærk: Statsforvaltningen har pt. 1. april 2019 skiftet navn til Familieretshuset.

Det er Statsforvaltningen, som behandler sager om skilsmisse og separation. Det første man ser på er, om parret er enige om at gå fra hinanden eller ej. Det er nemmest, hvis begge parter er enige om at blive skilt, og man kan vælge at være separeret i en periode eller blive skilt med det samme. I kan være separeret i op til seks måneder. Herefter har I hver især ret til at blive skilt, også selvom den anden part ikke ønsker det.

Hvad er separation?

Seperation er et alternativ til skilsmisseSeparation kan beskrives som en betænkningsperiode. Hvis I ikke er enige om at en skilsmisse, kan den ene part alligevel forlange at blive separeret. Det betyder, at de fleste af de ting, som I sagde ja til, da I blev gift bliver ophævet. For eksempel mister I med det samme retten til at arve efter hinanden, hvis én af jer dør, og den ene part kan også forlange en eventuel fællesformue delt. Men I er på papiret stadig gift, så I har ikke lov til at gifte jer med en anden.

På den anden side hvis I vælger at finde sammen igen inden for separationsperioden på de seks måneder, er I stadig gift og kan genoptage ægteskabet uden videre.

Hvad betyder separation?

Flytte fra hinandenNår I bliver separeret, skal I flytte fra hinanden. I mange tilfælde er der praktiske hensyn at tage, så mange par bliver boende sammen et par måneder efter separationen. Det er altid en konkret vurdering, om I stadig bor sammen som et almindeligt gift par, men som tommelfingerregel skal I helst bo hver for sig et par måneder efter separationen er trådt i kraft. Statsforvaltningen skal vurdere sagen, og hvis de finder, at I har fortsat samliv og bor på samme adresse, kan de betragte separationen som bortfaldet, og så skal I separeres på ny. Vælger I at blive boende sammen i perioden betragtes jeres separation som bortfaldet, og I er fortsat gift.

Hvornår bliver man skilt efter separation?

Man bliver ikke automatisk skilt efter endt separation. Parret skal ansøge om skilsmisse. Hvis I ikke ansøger om og får godkendt skilsmissen, er I i princippet stadig gift, uanset hvor lang tid der går. I separationsperioden kan I når som helst søge om at blive skilt, hvis I begge er enige. Hvis den ene part ikke har lyst til at blive skilt, må parret gå hele separationsperioden ud.

Hvis I er uenige om separation eller skilsmisse

Hvis blot én af parterne ønsker separation eller skilsmisse, kan Statsforvaltningen behandle sagen. Det koster et gebyr på 420 kr. som én af jer skal betale, inden sagen kan gå i gang. Derudover skal begge parter også deltage i en vilkårsforhandling, og det koster 950 kr.

Vilkårsforhandling

VIlkårsbehandling ved skilsmisse

En vilkårsforhandling er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får hjælp og vejledning til at forstå reglerne omkring og konsekvenserne af en skilsmisse. Samtidig hjælper Statsforvaltningen jer med at aftale vilkårene for skilsmissen. I de fleste tilfælde kan parterne heldigvis tale sig til rette og lave en aftale om bodeling og eventuelt ægtefællebidrag. Hvis det er umuligt at finde en løsning imellem jer, skal sagen i byretten, og her vil en dommer afgøre vilkårene for skilsmissen.

Direkte skilsmisse

Der er nogle tilfælde, hvor I kan blive skilt med det samme, selvom I ikke begge to er enige.

  • Den ene part har været utro
  • I har boet hver for sig i mere end to år på grund af konflikt eller uoverensstemmelser
  • Den ene part har begået vold mod sin ægtefælle eller fælles børn
  • Den ene part har bortført jeres fælles barn til udlandet
  • Den ene part er allerede gift med en anden

Hvor søger vi om skilsmisse eller separation?

Familieretshusets hjemmeside (tidligere Statsforvaltningen) eller på Borger.dk finder i ansøgningsblanketter.

Hvad sker der, hvis vi fortryder separation eller skilsmisse?

Jeres separation kan ophæves på tre måder:

  1. I bliver boende sammen efter separationen
  2. I flytter sammen igen i separationsperioden
  3. I aftaler indbyrdes at ophæve separationen

Hvis I ønsker at ophæve separationen, skal I huske at kontakte kommunen, så jeres status kan blive opdateret i CPR-registret.

Hvis I fortryder skilsmissen, er der ingen anden vej tilbage end at blive gift igen. Det gælder også, hvis I vælger at flytte sammen, efter I er blevet skilt. Selvom I bor sammen på samme adresse, er I stadig formelt skilt.

Hvad med børnene?

Børn og skilsmisse

Hvis I har børn, skal I lave en aftale om, hvor barnet eller børnene skal bo, og hvordan de kan holde regelmæssig kontakt til begge forældre. Når I er gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over jeres fælles børn. Og det fortsætter efter en separation eller skilsmisse. Hvis I er enige om at bevare den fælles forældremyndighed, kan I selv lave aftaler, som tilgodeser barnet og sørger for, at det får mulighed for at se og tilbringe tid sammen med begge forældre. Hvis I ikke kan blive enige om nogle aftaler, eller hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, skal I til møde i Statsforvaltningen

Børnebidrag

Forældre har forsørgelsespligt overfor deres børn. Hvis den ene forælder har barnet boende det meste af tiden, kan man søge om børnebidrag fra den anden part til at dække udgifter til mad og tøj, fritidsaktiviteter og udflugter osv. Ting som normalt bliver dækket af den forælder, som har barnet boende. Statsforvaltningen fastsætter størrelsen af børnebidraget. Det består af et grundbeløb på 1307 kr., og hvis den forælder som skal betale børnebidrag har en høj indkomst, kan der søges om forhøjet børnebidrag.

Skriv en kommentar