Tosomhed i et parforhold

Tosomhed er, når to mennesker deler dagligdagen, støtter hinandens følelser og bakker op om hinanden. Med andre ord en fornemmelse af, at man er hinandens fortrolige og altid kan regne med hinanden.

Dermed ikke sagt at tosomheden kun opstår, når begge parter er enige om alting. Det er ikke et krav for at opnå tosomhed. Det er derimod enigheden om, at man er der for hinanden og hjælper hinanden med at lykkes. Tosomheden er derfor en vigtig grundsten i et godt parforhold.

Det modsatte af tosomhed er ensomhed. Det er fornemmelsen af ikke at være fælles om tingene og at stå alene med sine følelser, interesser og personlige værdier.

Når tosomheden forsvinder, er der ikke lang vej til at ensomhed i parforholdet banker på døren. Et godt forhold, hvor begge parter er i følelsesmæssig trivsel, kræver derfor at tosomheden er til stede.

Men hvordan sørger man for det?

Et godt parforhold med tosomhed

Intimt kys på panden

Tosomheden kommer som regel af sig selv, når man som nyforelskede mødes og oplever en følelse af gerne at ville bruge tid sammen, lytte til hinanden og støtte hinanden. Det er derfor ikke den store udfordring at få tosomheden til at opstå. Udfordringen ligger derimod i at bevare den, når hverdagen banker på.

Som tiden går, kan det være livet ændrer sig, så prioriteterne hos den ene part bliver nogle andre eller at man som menneske udvikler sig i en anden retning end partneren. Dermed kan de grundlæggende værdier i parforholdet blive en smule forskudte – og så kan tosomheden forsvinde.

Selvom manglende tosomhed føles ubehageligt og man kan føle sig enten ensom eller utilstrækkelig, er der dog ingen grund til at gå i panik.

Det er de færreste parforhold som konstant kører som en velsmurt maskine. Særligt af sig selv. Ligesom sexlysten kan svinge fra den ene periode til den anden, gør det sig også gældende med tosomheden. Er man træt, uoplagt eller stresset har man for eksempel ikke altid overskud til sex – og det samme gør sig ofte gældende for lysten til tosomhed.

At være til stede for sin partner kræver nemlig personligt overskud, og i et helt almindeligt liv er der nogle gange masser af overskud og andre gange ingenting.

Sådan genfinder I tosomheden

Par går tur hånd i hånd

Er tosomheden forsvundet, er første skridt til at genfinde den at finde ud af, hvorfor det er sket. Nogle gange vil det være nemt at få tosomheden tilbage, andre gange kræver det mere arbejde.

Er en af jer stresset? Så skal I måske arbejde på at få den stressede part ned i gear, så overskuddet og lysten til tosomheden kommer tilbage.

Er tosomheden forsvundet, fordi I ikke længere foretager jer ting sammen? Så har I måske brug for at få nogle fælles oplevelser, I kan nyde sammen.

Mangler I tosomhed, fordi I ikke længere er enige om de grundlæggende værdier i parforholdet? Så har I brug for sammen at finde frem til nogle nye fælles værdier eller arbejde på at forene jeres forskelligheder, så der er plads til dem alle.

Er I grundlæggende et godt match, er der nemlig stor sandsynlighed for, at I sagtens kan have et godt parforhold med tosomhed gennem hele livet. Også selvom de personlige værdier forskydes med tiden.

Værdier i et forhold

Par på luksus weekendophold

Hvad er vigtigt i et parforhold? Spørger man flere forskellige par, vil man som regel få flere forskellige svar.

De vigtigste ting i et parforhold er dog som regel en række grundlæggende værdier. Disse er af stor betydning for, at I på et menneskeligt plan er et godt match. Det er oftest værdier som ærlighed, tillid og rummelighed.

Når man taler om manglende tosomhed på grund af forskellige værdier, er det oftest ikke de grundlæggende værdier, der har ændret sig.

Det er derimod de mere konkrete af slagsen, som for eksempel:

  • Muligheden for at være alene eller ønsket om at være sammen hele tiden.
  • Muligheden for at foretage sig ting hver for sig eller altid at være fælles om det hele.
  • Muligheden for nye oplevelser og indtryk eller behovet for at hygge derhjemme.

For at tosomheden i parforholdet har de bedste betingelser, er det vigtigt, at I som par befinder jer nogenlunde samme sted på skalaen. Dermed opstår der ingen skuffelser over uindfriede forventninger eller følelser af at være forsømt eller ikke blive hørt.

Når der opstår ensomhed i parforhold

Ulykkeligt par

Har ensomheden i parforholdet haft held til at slå rod på grund af en forskydning i jeres værdier, skal I således arbejde på at mødes et sted, hvor begge parter er tilfredse.

Når I hver især får jeres behov opfyldt, har tosomheden i øvrigt i sig selv de bedste betingelser, fordi frustrationerne forsvinder. Dermed bliver overskuddet til hinanden automatisk større.

Har du for eksempel brug for mere tid alene, mens din partner mangler tid sammen med dig? Så lav en aftale om, hvornår I ses og plejer tosomheden – og hvornår I hver især har personlig fritid.

Har du brug for nye oplevelser i hverdagen, mens din partner hellere vil være derhjemme? Så find frem til en aktivitet ude i byen, som I begge holder af – så kan I helt konkret pleje tosomheden, samtidig med at I får jeres behov for adspredelse opfyldt.

Nogle gange er tingene nemme at løse, andre gange kan I have brug for hjælp af en parterapeut. For eksempel hvis jeres grundlæggende værdier har ændret sig så meget, at I har svært ved at genkende hinanden. Det kan også være uenighederne om, hvad der er vigtigt i livet, er så massive, at I har svært ved selv at finde frem til et kompromis.

En ting, der er central for succes med at genfinde den forsvundne tosomhed, er dog, at I begge har et ønske om at ville i samme retning. At have fælles ønsker og drømme er også i sig selv en del af tosomheden. Er I enige om at arbejde på sagen, er I således allerede godt på vej.

Skriv en kommentar