10 tegn på at kærligheden er væk

Der er to personer og dermed to personligheder i et parforhold. Det kan se nemt ud på film, men i virkeligheden er kærlighed mange ting. Kærlighed kan til tider skabe had, frustration og sorg, og derfor kan kærligheden også være forvirrende.

Når man er sammen i et forhold, skal man være sig selv, samtidig med, at man skal give plads til den anden. To personligheder skal forenes, men uden at man hver især glemmer sig selv.

Det der ofte sker i forelskelsen er, at man i en kort periode mister sine prioriteter til fordel for den nye partner. Man oplever en samhørighed, hvor alt andet glemmes.

En forelskelse kan ikke vare evigt, og på et tidspunkt rammes man af hverdagen og de forskelligheder, man opdager man besidder. Hos nogle mennesker opleves denne proces voldsom, da det kan virke som om, kærligheden forsvinder. Men ofte handler det om, at man får et mere realistisk syn på sig selv og den anden, i dette nye parforhold. Herefter skal man sammen finde ud af, at få et liv og en hverdag til at fungere.

Hos andre par, kan fornemmelsen omkring den forsvindende kærlighed komme tidligt eller senere i et ellers solidt forhold. Det kan være et forhold der har varet mange år, hvor man har fælles børn, og hvor man langsomt mærker, at man har mistet gnisten eller følelsen af nærvær og intimitet med den anden.

Det første problem er hos de fleste, at man mister forbindelsen til sig selv. Man glemmer sig selv og de glæder man har følt tidligere. Herefter forsøger man at finde glæden i forholdet ved at håbe på, at den anden kan give én det, som man skulle give sig selv. Hvis man nedprioriterer sig selv og bliver til ”vi” i stedet for ”jeg”, bliver parforholdet det bærende, i stedet for to individer der sammen kan løfte forholdet.

Læs også artiklen om at miste sig selv i et parforhold, hvor der kommer forslag til løsninger.

Hvordan kan du vurdere om kærligheden fra din partner er ved at forsvinde? Er der nogle tegn du skal være opmærksom på, så I kan nå at gøre noget ved det i tid?. Kan man finde kærligheden igen, hvis den er væk?

Her får du 10 tegn på at kærligheden er på vej væk eller måske allerede er væk fra forholdet. Og til sidst ideer til, hvad du kan gøre for at komme tættere på din partner igen.

10 tegn på at kærligheden er væk

Par der ikke er tætte mere

1. Du eller din partner er fraværende

Du mærker et fravær hos din partner eller dig selv, hvor der samtidig ikke er en lyst til at dykke ned i problemet. Samtaler bliver ligegyldige, da man kun bliver på de overfladiske emner.

2. Tristhed, der ikke kan forklares

Kan du eller din partner mærke en tristhed der ikke bunder i noget ydre med en naturlig forklaring, kan dette også være et tegn. Hvis man mister en del af sig selv, og ikke har mulighed for at løfte sig selv op og mærke glæden, kan det vise sig i form af en konstant tristhed.

Tristhed og nedtrykthed kan også komme i andre forbindelser, eksempelvis depression, hvilke man skal have professionel hjælp til. Men hvis du eller din partner ikke har lyst eller energi til at involvere den anden i følelsen, kan det være et tegn.

3. I taler ikke om fremtiden længere

Har I altid haft mange drømme og tanker om fremtiden og opdager, at I aldrig taler om dem mere? Så kan det være et tegn på, at du eller din partner ikke har lyst eller energi til at tænke på fremtiden i forholdet.

Hvis man kan mærke at forholdet ikke giver én det man har brug for, eller hvad man har mærket tidligere, så kan det være svært at tænke langsigtet. Det kan virke uoverskueligt at tænke på, hvad der skal ske fremadrettet, når man ikke føler sig tilpas i nuet.

4. I undgår øjenkontakt

Øjenkontakt kan for nogle mennesker være svært og intimiderende. Nogle mennesker kan ikke holde øjenkontakt med andre end deres partner, hvilke også er den vigtigste at holde øjenkontakten med. Hvis ikke du eller din partner kan holde øjenkontakten, når I taler om vigtige emner, kan det være et tegn på fravær.

Man skal ikke altid holde øjenkontakt med den anden, men man kan ofte mærke, hvornår det føles rigtigt.

Det kan også være det lille blik man sender til hinanden når man er ude og opdager den samme sjove ting, som manden overfor siger eller, når barnet taber koppen igen.

Man kender hinanden på en anden måde, end andre har mulighed for, og derfor er øjenkontakten det øjeblik, hvor man på få sekunder kan fortælle den anden meget mere, end man kan med ord.

Par med fælles børn kender måske det øjeblik, hvor barnet begynder at sige de første sjove, skæve eller måske upassende ord og sætninger. I stedet for at grine højlydt, sender man et blik til sin partner, som er den eneste der forstår lige netop den følelse, man selv sidder med.

De blikke skal gerne blive ved med at komme, i ny og næ.

5. I stopper med at tale om følelser

I har før kunne tale om problemer på arbejdet, blandt venner og jeres parforhold. Men nu er disse samtaler ikke til stede i forholdet mere. Vi ved, at der altid vil være ting man har brug for at tale om, og nogle er selvfølgelig bedre til det end andre. Hvis der aldrig er emner og følelser at tale om mere, kan det være et tegn på, at kærligheden ikke er til stede.

6. Der er ikke fysisk kontakt

Hvis den fysiske kontakt er nede på et minimum, kan det være et tegn på, at man har mistet noget.

I mange forhold der har varet længe eller hvor der er små børn, kan mangel på fysiske kontakt være naturlig, og behøver ikke være et tegn på, at noget er galt. Men ofte kan man mærke, hvis den anden har et andet behov for den fysiske kontakt end en selv.

Hvis man mærker den anden har svært ved at give et kram eller kys og aldrig selv søger det, vil det oftest føles forkert. Det kan virke som om, at den anden kun giver den fysiske kontakt, fordi det forventes. Den følelse kan skabe en afstand mellem jer som samtidig, kan være svært at tale om.

Fysisk kontakt er vigtigt, og det er vigtigt at tage alvorligt, hvis man mærker en markant forskel.

7. Hvis værdierne er for forskellige

Dette punkt gælder især nye parforhold, hvor man har bevæget sig fra forelskelsesfasen, til det ”rigtige” parforhold. Det kan dog også være ældre forhold, hvor den ene ændrer sin holdning til essentielle spørgsmål.

Når to personer vælger at gå ind i et parforhold, behøver de ikke være helt ens. Man hører ofte at modsætninger mødes – men så alligevel ikke. Det er muligt, at man er forskellige udadtil, den ene måske er meget social og ekstrovert, hvor den anden er mere introvert. Den ene er mere forsigtig og fornuftig, hvor den anden er mere impulsiv og drømmende.

Disse træk er ydre ting, som kan virke som store forskelle, men som ikke siger noget om de indre værdier. Man behøver altså ikke være politisk enig og have de samme holdninger til alt, men grundværdier og tanker om, hvad et godt liv er, bliver nødt til at være meget tæt på hinanden.

Det er svært at forene et fælles liv med et parforhold, hvor man vil forskellige ting og hvor man har forskellige menneskesyn og grundværdier. Her vil man formentlig komme længere og længere væk fra hinanden og opleve en afstand, der kan være svær at gøre noget ved.

Læs mere om værdier i et parforhold

8. Den anden bliver mindre vigtig

Der vil altid være gode og mindre gode perioder i et forhold.

Ikke alle forhold behøver en partner der giver blomster og gaver hver uge – og alle forhold er forskellige.

Der kan være perioder hvor den ene er presset på jobbet og derfor ikke har det samme overskud. Og der kan være andre naturlige forklaringer på, at man ikke altid prioriterer den anden lige meget hele tiden. Men hvis man mærker, at men ikke har betydning for den anden, er det et tegn man skal være opmærksom på.

Hvis den anden bliver ligeglad og der hverken opleves sympati eller empati, er det ikke naturligt.

Man har ikke altid samme interesser og synes måske ikke, at de samme ting er sjove, men man skal kunne mærke, at den anden gerne vil lytte og forstå.

Hvis ens partner ikke kan mærke ens glæde, og vise sin opmærksomhed, når man har brug for det, kan det være et tegn på, at kærligheden er rykket i baggrunden.

9. Rastløshed og længsel

Der kan være mange forklaringer på, at man føler sig rastløs i sit liv. Det kan være job, studie, familieliv mv. Men man kan også tage et kig på sit kærlighedsliv. Er rastløsheden et tegn på, at man er det forkerte sted? Føles det som om, at din partner vandrer hvileløst rundt, uden at have lyst til noget sammen med dig, kan det være et tegn på, at noget er galt. Kan du eller din partner føle en længsel efter noget – eller nogen, som ikke er i dette forhold, kan det være, at I er ved at glide fra hinanden.

10. Mindre samtale og ingen diskussion

Det kan måske virke en smule absurd at påstå, at mindre diskussion er et tegn på, at kærligheden forsvinder. Det skal dog forstås i en kontekst.

Når et parforhold begynder at mærke udfordringer, opstår der først skænderier og diskussioner. Disse skænderier og diskussioner kan i sidste ende vise, at I er for forskellige, og dermed kan det være starten på enden af forholdet. Men for en del par, giver uoverensstemmelser en bedre forståelse for, hvem den anden er, hvis man kan bevare respekten for den anden i diskussionen.

Ofte vil et godt parforhold indeholde både glæde, latter, nærhed, diskussioner og skænderier.

Hvis man begynder at fornemme, at man hverken griner sammen eller at diskussionerne er forsvundet, kan det være et tegn på, at man er blevet ligeglad eller ikke orker at gå dybere ind i forholdet.

Det kan være ubehageligt at se sig selv eller sin partner opgive diskussioner, og blot nikke og sige ja, og dermed undgå at komme tættere på hinanden. Hvis du mærker, at diskussioner forsvinder til fordel for ligegyldighed og opgivelse, kan det være et alvorligt tegn.

Få hjælp til at finde kærligheden igen

Par der prøver at finde kærligheden igen

Første punkt er, at få øje på problemet og dernæst, at ville forsøge at afhjælpe det.

Nogle gange kan det være nok, at man får øje på problemet og får talt med sin partner om det.

Tal om, hvordan du føler i forskellige kontekster.

Forsøg at nøjes med at forklare dine fornemmelser og følelser.

Tal om, hvad I hver især kan bidrage med, og prøv ikke, at komme med ideer til, hvad den anden skal gøre.

Hvis du oplever, at kærligheden er ved at forsvinde eller måske allerede er væk, er der hjælp at hente. Parterapi er en måde at få samlet jeres forhold, og det kan samtidigt være et sted, hvor I kan snakke åbent og ærligt omkring jeres følelser og tanker.

Ofte er det svært at sætte ord på, hvad man helt præcist føler, og her kan en parterapeut hjælpe jer med at åbne op. Derudover får I værktøjer og redskaber til at komme videre sammen, så I kan hjælpe jer selv og hinanden, når der opstår problemer.

Læs mere om, hvordan parterapi kan hjælpe jer

Skriv en kommentar