Svigt i parforhold

Når man deler sit hjerte med et andet menneske, er der altid risiko for at blive såret eller usikker på sig selv. Ofte sker det gennem svigt i parforholdet.

Men hvordan kan man forhindre disse svigt og komme videre sammen bagefter, hvis der er opstået mistillid eller tvivl i jeres parforhold?

Her ser vi lidt på årsagerne til de forskellige typer svigt i parforholdet, konsekvenserne af disse og mulige metoder til at genopbygge tilliden.

Almindelige problemer i parforhold

For at kunne kaste et blik på de typiske svigt i parforholdet, skal blikket rettes mod årsagerne til dem.

Et svigt er nemlig som regel forårsaget af en handling, der har baggrund i en problemstilling.

Disse skal findes blandt de helt almindelige problemer i et parforhold, som de fleste længevarende forhold oplever på et tidspunkt.

Kedsomhed

I elsker hinanden, men laver altid det samme. Dagene er trivielle, livet er blevet forudsigeligt og I tager hinanden for givet.

Manglende intimitet eller sexlyst

En af jer har større sexlyst end den anden – eller også mangler I hinandens fysiske nærhed på andre måder i form af kys og kærtegn.

Uenighed

Uenighed kan tage afsæt i alt fra økonomi og børneopdragelse, til hvordan jeres liv og forhold skal udvikle sig fremadrettet.

Manglende frihed

En af jer føler sig låst i forhold til aktiviteter uden for hjemmet – eller også begrænser I hinanden i de ting, I hver især har brug for eller lyst til.

Jalousi

Svigt i form af utroskab i nuværende eller tidligere forhold hos den ene part spænder ben for trygheden og tilliden i jeres parforhold.

Se også: Vores store arkiv med artikler om parforholdet

Typiske svigt i parforhold

Par der er kede af det

Svigt i parforhold kan antage mange forskellige former, men der findes helt grundlæggende 3 former for svigt.

Hver type svigt kan naturligvis både være lille og stort Nogle svigt er så små, at man med lidt arbejde kan lære at acceptere og leve med dem. Andre er næsten utilgivelige handlinger, som kan sætte en stopper for forholdet.

Det vil naturligvis være individuelt fra parforhold til parforhold, hvilke problemer, der forårsager hvilke svigt – og hvad der kan tilgives.

Uærlighed

Når et parforhold skal fungere, er det vigtigt begge parter er ærlige overfor hinanden. Dermed har man en fælles sandhed at basere sit forhold på. Derfor kan uærlighed være en bombe under parforholdet – også selvom der udelukkende måtte være tale om mindre løgne og fortielser.

Løgne, bortforklaringer og fortielser tager ofte deres afsæt i relationer udenfor forholdet eller handlinger, man ikke ønsker den anden opdager.

Måske fortalte man ikke hele sandheden omkring en gammel flirt til sin kæreste for at dække over sin tidligere interesse i vedkommende?

Det kan også være ens kæreste ikke bryder sig om, man ser porno og man derfor har lovet at lade være – men alligevel gør det i smug?

Eller at man forklarer den sene hjemkomst efter en bytur med, at en fuld kammerat skulle følges hjem – men at man i stedet bare blev noget længere ude, fordi man havde lyst til det.

Uærlighed kan også handle om noget mere lavpraktisk som økonomi, ens arbejdssituation eller andre hverdagstrivialiteter.

Uanset hvad, er uærlighed på sigt et problem. Især fordi de fleste løgne og fortielser på et tidspunkt vil blive opdaget.

Manglende respekt for privatlivets fred

Selvom man er i et parforhold, har alle mennesker brug for et personligt frirum.

I mange parforhold er der derfor en forventning om, at man ikke lurer hinandens beskeder på telefonen eller computeren. Andre forhold har det derimod som klart præmis, at åbenhed omkring alt er helt centralt.

Hvad man vælger, afhænger helt af hvad der fungerer bedst. Har man en aftale om, at mobilen er privat område, kan det føles som et svigt, hvis partneren ikke overholder aftalen. For hvorfor har partneren behov for dette? Og hvorfor føler han eller hun, der er behov for overvågning?

Utroskab

Der findes forskellige grader af utroskab og grænsen for, hvad der er acceptabelt, er meget individuel. Hos nogen er grænsen overskredet allerede med en SMS-flirt. Andre føler, der skal mere til.

En god tommelfingerregel er, at hvis man foretager sig noget, ens partner ville blive ked af, er man sandsynligvis i gang med et svigt i parforholdet.

Eller med andre ord: Det er i større eller mindre grad utroskab, hvis man overskrider sin partners grænser. Ikke sine egne.

Læs også: 46% af alle danskere har været utro

Mistillid og tvivl i parforholdet

46% af alle danskere har været utro!

De forskellige former for svigt i parforhold afføder som regel også en række reaktioner fra den forurettede part. Her er den helt centrale mistillid.

Når nogen har løjet, fortiet noget eller haft en sårende adfærd, vil modreaktionen nemlig være manglende tillid til partneren.

Det medfører usikkerhed og tvivl: Kan man overhovedet stole på sin partner fremover? Og hvis ikke, kan man så lære det igen? Elsker partneren overhovedet en, når vedkommende lyver eller bedrager?

Alle 3 spørgsmål sår tvivl om parforholdet og kan derfor få et forhold til at vakle lige så meget, som selve handlingen der ligger bag.

Er I endt i denne situation, skal I derfor gøre op med jer selv, om det hændte kan tilgives eller om I derimod skal videre hver for sig.

Få hjælp til jeres parforhold og genskab tilliden

Lykkeligt par holder i hånden

Beslutter I jer for at genopbygge tilliden i jeres parforhold, kan det være en god idé at få hjælp til at komme videre på en god, kærlig og konstruktiv måde.

Særligt for den sårede part kan det nemlig være svært at få kommunikeret på en god måde, så man ikke ender med at såre hinanden yderligere.

Især i forbindelse med større svigt kan hjælp i form af parterapi være oplagt, når I gerne vil genskabe jeres indbyrdes tillid.

Med et fælles mål og et vedvarende arbejde kan det nemlig sagtens lade sig gøre at få det godt sammen igen. Selv efter et stort svigt i parforholdet.

Så længe viljen er der for begge parters vedkommende, har kærligheden nemlig stadig en chance.

Se også: Listen med bøger der kan forbedre jeres parforhold

 

Skriv en kommentar