Her er den triste skilsmisse statistik

De færreste skilsmisser er lykkelige. Man hører ganske vist ofte om skilsmisser, hvor begge parter har ønsket at afslutte ægteskabet og er gået fra hinanden uden uvenskab. En skilsmisse er dog altid et endegyldigt tegn på, at tingene ikke er gået som håbet.

Da man i sin tid blev gift og påbegyndte et liv sammen, var det formodentlig med masser af drømme og visioner for det fælles liv sammen. Med en skilsmisse følger ofte en konklusion af, at livet ikke blev som forventet.

I mange tilfælde er der også børn involveret og uanset hvor gode venner forældrene er efterfølgende, vil børnenes liv være påvirket fremadrettet: 2 hjem, en mulig flytning, på sigt nye partnere for forældrene – og måske bonussøskende.

Skilsmisse bliver rent statistisk virkelighed for knap halvdelen af alle danske ægtepar og den generelle skilsmisseprocent i Danmark har ligget nogenlunde stabilt i en årrække.

Hvorfor bliver folk skilt?

Der kan være mange grunde til mennesker vælger at søge skilsmisse. På mange måder læner de sig op ad de 7 typiske problemer i et parforhold.

Her får du præsenteret de 5 mest almindelige årsager til at folk bliver skilt.

Manglende kommunikation

Når man glemmer at tale konstruktivt om tingene og ikke får givet udtryk for sine behov, opstår der med tiden frustrationer. Man går måske og irriteres over nogle ting eller savner noget andet, men får aldrig fortalt det til sin partner. I hvert fald ikke på en måde, så modparten forstår det og tager det til sig.

Dermed dannes der grobund for en masse skænderier og uro i hverdagen. Det skaber hurtigt en ond cirkel og pludselig synes det hele håbløst. Og så giver mange op og vælger en skilsmisse.

Læs mere om kommunikation

Utroskab

Nogle ægteskaber slutter på grund af utroskab. Både af den korte og flygtige slags – og den længerevarende og systematiske. Utroskab behøver dog ikke resultere i en skilsmisse og med hjælp fra en parterapeut lykkes det nogle par at komme videre sammen.

Der er dog ingen tvivl om at utroskab for mange er den direkte årsag til skilsmisse. Det kan nemlig være svært at genskabe den tidligere tillid til sin partner. I nogle tilfælde er det i øvrigt den utro part, der vælger at ægteskabet skal slutte. Måske er der opstået følelser for en anden og dermed også et ønske om et nyt forhold til anden side.

Læs mere om utroskab

Utilfredshed med pligtfordelingen

Nogle ægtepar lever fint med en traditionel kønsfordeling og andre trives med at stå med det meste selv. Langt de fleste mennesker ser dog grundlæggende ægteskabet som et ligeværdigt forhold, hvor man deles om tingene. Også pligterne.

Hvis den ene part føler, vedkommende skal stå for det hele og den anden kører frihjul, opstår der frustrationer. De fleste er heldigvis gode til at tale om problemerne og rette ind, så begge parter er glade – men i nogle ægteskaber er den ulige fordeling blevet så indgroet en del af forholdet, at det er svært at ændre.

Manglende intimitet

Det er vigtigt for et ægteskab, at der er intimitet mellem parterne. Både fysisk og følelsesmæssigt. Et forhold uden intimitet vil nemlig med tiden få karakter af et venskab og den følelsesmæssige knude, der binder sammen på ægteskabet, bliver derfor med tiden løs.

Det kan både være manglende anerkendelse i hverdagen eller manglende sex, der kan være årsagen til skilsmisse.

Læs mere om intimitet

Skred i de fælles livsværdier

Engang delte man de samme livsværdier, men mennesker forandrer sig ofte undervejs i livet. Derfor ser man måske verden fra et andet synspunkt end for 10 år siden – mens partneren er, som vedkommende altid har været.

Det kan give en følelse af at være vokset fra hinanden og underbygge ønsket om en skilsmisse.

Læs mere om værdier

Skilsmisse statistik i Danmark 2018

Par er uvenner

Hvis man kigger tilbage på de seneste 10 år, har den gennemsnitlige skilsmisseprocent i Danmark ligget på 52. Tallene svinger en smule fra år til år: Den laveste skilsmisserate er 43 og den højeste 54, som var i 2014.

Efter at have toppet dette år er skilsmisseprocenten dog nedadgående igen, når man kigger på oversigten over skilsmisser hos Danmarks Statistik.

I 2017, som i 2018 er det seneste afsluttede fulde kalenderår hos netop Danmarks Statistik, var den danske skilsmisseprocent 46,75%.

Hvor mange ægteskaber ender i skilsmisse?

Det betyder rent statistisk, at ud af 100 gifte par vil 46 blive skilt, hvilket svarer til næsten hvert andet ægteskab.

Dette tal er højt, når man tager udgangspunkt i, at der er tale om mennesker, som er gået ind i ægteskabet med masser af mod på livet sammen.

Men hvor mange bliver skilt i Danmark, sådan helt konkret? Det afhænger af året og måneden. I 2017 blev færrest par skilt i juni – og flest i marts.

Du kan se den fulde skilsmisse statistik på dst.dk

Den anden side af den umiddelbart dystre skilsmisserate i Danmark

Hvor mange bliver skilt, er der heldigvis også mange, der ikke gør.

Historien om skilsmisser i Danmark har således også en positiv side, som kan være vigtig at huske på, når tallene fra Danmarks Statistik synes dystre. Når hver andet ægtepar bliver skilt, betyder det nemlig også at 1 ud af 2 ægteskaber holder.

Den danske skilsmisserate er i øvrigt nedadgående efter i flere år at have ligget over 50. Måske fordi mange bliver mere bevidste om at passe på deres ægteskab og forebygge et brud.

I samfundet er der generelt øget fokus på at forhindre folk går fra hinanden – og det smitter af på hele befolkningen i Danmark, når tendenserne ændrer sig. Mulighederne for at få hjælp, hvis ægteskabet knirker, er også blevet bedre.

Branchen for parterapi er voksende og det tidligere tabu om at søge professionel hjælp, hvis der er problemer i forholdet, er stort set væk.

I dag opsøger mange ægtepar endda en parterapeut allerede inden, der er problemer i parforholdet. For eksempel for at blive bedre til at kommunikere eller generelt få gode værktøjer til så gnidningsfrit et ægteskab som muligt. På den måde kan skilsmisse forebygges.

Skriv en kommentar