Parforhold og kommunikation

I omgangen med andre mennesker er kommunikationen helt central. Derfor er hele fundamentet for et velfungerende parforhold naturligvis også en velfungerende kommunikation.

Når først stemningen er dårlig og skænderier eller konstant irritation fylder meget i jeres dagligdag, kan det dog virke som en umulig opgave at få bragt en bedre kommunikation ind i parforholdet.

Heldigvis kan det sagtens lade sig gøre, hvis bare I er opmærksomme på, hvor I kommunikerer dårligt – og hvordan I kommer til at kommunikere bedre.

Dårlig kommunikation kan ende i et skænderi

Trist par på sengen

Det er aldrig sjovt at skændes. Det føles lidt, som dengang man var barn og de voksne skældte ud. Det kan fremkalde en følelse af vrede, samtidig med at man føler sig forurettet og ked af det. Dertil kommer, at man i et skænderi ofte også får kommunikeret endnu dårligere og måske sagt nogle ting, man senere fortryder.

De fleste skænderier opstår på baggrund af dårlig kommunikation.

Måske har den ene part ikke været tydelig nok omkring ønsket om rolig weekend. Her opstår derfor et skænderi, når den anden part kommer hjem og fortæller, at vedkommende har takket ja til en hel dag sammen med et hold venner og deres børn.

Det kan også være, en af parterne i forholdet er ked af, der ikke længere bliver kysset og krammet – men ikke har fået det kommunikeret ud. Her ulmer manglen på kommunikation under overfladen som et konstant irritationsmoment. Pludselig eksploderer bomben og et skænderi opstår ud af det blå.

Dertil kommer de skænderier, der tager afsæt i noget lavpraktisk. For eksempel hvor den ene har bedt den anden om at købe ind til aftensmad – men ikke været specifik nok. Derfor bliver det tilbehør til tapas man havde lyst til, til en frysepizza i stedet.

Læs også: De her bøger kan hjælpe jeres parforhold på rette vej

Bedre kommunikation i parforholdet forebygger

Et sundt og sjovt parforhold

I alle 3 tilfælde kunne skænderierne være forebygget med bedre kommunikation i parforholdet.

Havde man klart og tydeligt, i en uforstyrret situation, fortalt at man glædede sig til en weekend hjemme kombineret med en romantisk udflugt – så havde partneren ikke takket ja til andre invitationer.

Hev man nogle timer ud af kalenderen en aften til en samtale om, hvad man hver især manglede i forholdet, havde modparten haft mulighed for at opfylde disse behov inden irritationen opstod.

Gav man sin partner en specifik indkøbsseddel med i supermarkedet, havde man desuden stået med dét, man havde brug for og ikke noget andet.

Årsager til dårlig kommunikation i parforholdet

For at blive bedre til at kommunikere med sin partner, er man nødt til at finde ud af, hvor det halter.

De typiske fejl der begås med hensyn til kommunikation i parforholdet er:

  • Man kommer til at fremstå anklagende og ender med at skælde ud, i stedet for at fortælle hvad man føler. Det får modparten til at gå i forsvarsposition og lukke af – hvilket bevirker, at vedkommende ikke hører efter, hvad der bliver sagt.
  • Man glemmer at have fokus på samtalen. En besked der er givet imens den ene havde travlt med et grædende barn eller en spændende fodboldkamp i tv’et, har stor sandsynlighed for ikke at blive opfattet korrekt. Eller måske endda glemt.
  • Man skubber sine problemer og bekymringer væk, når de opstår og får derfor ikke fortalt sin partner om dét, der trykker.
  • Man forventer partneren selv kan gennemskue, hvis man er ked af det, såret eller vred – og bliver endnu mere irriteret, når vedkommende viser sig ikke at være i stand til dette.

I bør øve jer i at undgå ovenstående faldgruber, når I gerne vil arbejde med at få en bedre kommunikation i jeres parforhold. Samtidig bør I ændre jeres måde at kommunikere med hinanden på.

God kommunikation i parforholdet

Taler du kærlighedens 5 sprog?

Når kommunikationen i parforholdet skal blive bedre, kan I gøre brug af de klassiske opskrifter på god kommunikation.

Bliv på egen banehalvdel

Tal altid med udgangspunkt i jeres egne følelser. Sig aldrig: ”Du gør mig ked af det, når…” men i stedet ”Jeg bliver ked af det, når…”. På den måde peger I ikke fingre ad hinanden. Samtidig flytter I fokus fra, at en af jer gør noget forkert til at en af jer har det skidt.

Lyt til hinanden

Husk at lytte. Det kan lyde banalt, men det er faktisk sværere end man tror. I kender det sikkert allerede: Mens den ene taler, sidder den anden og planlægger i tankerne, hvad der efterfølgende skal siges. Det er dog svært at lytte aktivt, hvis tankerne samtidig arbejder med noget andet.

Se uenigheder som et potentiale

I et parforhold vil man på ét eller andet tidspunkt blive uenige. Hvis I kan blive enige om, at uenighed er OK og blot et udgangspunkt for et kompromis, er I allerede godt på vej mod en bedre kommunikation med færre skænderier.

Anerkend hinandens følelser

Selvom I ikke nødvendigvis kan forstå, hvorfor I hver især føler som I gør, så er følelser virkelige. Er man ked af det, er det derfor sådan, det er. Også selvom den anden ikke kan sætte sig ind i det. Husk derfor at anerkende hinandens følelser, så I føler jer hørt.

Tag både ansvar for hvad du siger – og hvad den anden opfatter

Det siger sig selv, at god kommunikation i parforholdet starter med, at man taler pænt, klart og tydeligt til hinanden. Det er dog ikke altid nok. Selv den mest banale ting kan nemlig blive opfattet forkert af modtageren. Derfor skal man altid overveje, hvordan man kommunikerer i parforholdet. Særligt i forbindelse med kommunikation på skrift, kan der opstå mange misforståelser.

Med ovenstående råd og øvelser, kan I sammen blive bedre til både konflikthåndtering og kommunikation i parforholdet og fremadrettet få et endnu bedre liv sammen. I mange år fremover.

 

Skriv en kommentar