Hvordan bliver man skilt?

Selvom de fleste håber på et langt og lykkeligt ægteskab, er det desværre ikke altid det ender sådan. Statistisk set har omkring halvdelen af alle ægteskaber i en længere periode endt med en skilsmisse – og selvom tallene i 2019 var lavere end i året før, bliver skilsmisse stadig den nye virkelighed for mange par.

Har du – eller har I sammen – taget beslutningen om skilsmisse melder der sig mange spørgsmål på banen: Hvordan får man det sagt? Hvordan bliver man skilt? Hvor lang tid tager det? Hvad koster en skilsmisse – og hvordan kommer man videre?

Her giver vi dig svar på de helt centrale spørgsmål som ofte melder sig, når man beslutter at gå hver til sit.

Skilsmisse – hvordan får man det sagt?

Kvinde er ulykkeligt forelsket

Første skridt til en skilsmisse er oftest det sværeste: At tage snakken.

For nogle par kommer det helt naturligt, fordi begge parter enten er enige eller længe har haft en fornemmelse af, hvilken vej tingene bar. For andre pars vedkommende er det ikke en fælles beslutning, hvormed det i nogle tilfælde kan komme som et lyn fra en klar himmel at blive konfronteret med partnerens ønske om en skilsmisse.

I begge tilfælde er det vigtigt, der er ro omkring jer og tid til at få talt tingene godt igennem. Ingen kan forudsige, hvordan partneren reagerer, når ønsket om en skilsmisse bliver er realitet. Derfor er det hensigtsmæssigt, hvis snakken tages på et tidspunkt, hvor der er plads og tid til at græde, være vred eller på anden måde reagere.

I et konfliktfyldt forhold kan det være fristende at præsentere ønsket om skilsmisse i vrede eller afmagt. Forsøg dog at undgå dette. En god stemning under den første snak kan nemlig gøre den efterfølgende proces meget nemmere.

Dybest set kan en skilsmisse, der foregår i enighed, nemlig både ske hurtigere, billigere og med færrest mulige frustrationer i et efterfølgende samarbejde om eventuelle børn.

Læs også: Sorgens 5 faser ved skilsmisse

Skilsmisse og separation

Når man taler om skilsmisse, kan processen forløbe på to forskellige måder. I kan enten søge om direkte skilsmisse, hvor I opnår skilsmisse så snart ansøgningen er færdigbehandlet – eller ansøge om separation.

Ved en separation ophæves de fleste af de rettigheder, I indbyrdes har haft under ægteskabet. I arver for eksempel ikke længere hinanden, ligesom forskellige skattemæssige fordele ophæves. I er dog stadig juridisk set gift med hinanden og derfor kan ingen af jer gifte jer med en ny i separationsperioden.

Separation anvendes i de tilfælde, hvor I enten ikke kan blive enige om skilsmisse eller hvor I stadig er i tvivl om, hvilken vej I skal gå fremover. Man er som udgangspunkt separeret i 6 måneder, men perioden kan forlænges. I bliver desuden ikke automatisk skilt efter de 6 måneder, men skal i stedet indsende en selvstændig skilsmisseerklæring.

Læs mere om skilsmisse og seperation

Skilsmisse – hvordan?

Familieretshuset står for skilsmisse i Danmark

 

Når I har besluttet jer for at blive skilt, starter selve den juridiske proces ved, at I ansøger om skilsmisse gennem Familieretshuset. Familieretshuset er en offentlig instans, der har overtaget de opgaver, som det tidligere Statsforvaltningen ellers stod for. Blandt andet adoptioner, samværssager – og skilsmisser.

Familieretshuset tilbyder både rådgivning om selve skilsmissen, men også om eventuelle aftaler i forbindelse med ægtefællebidrag samt børnebidrag og samværsaftaler, hvis I har børn sammen.

Rent praktisk bliver I skilt ved at logge ind med jeres NemID og udfylde en ansøgningsformular online. I skal begge underskrive ansøgningen digitalt, før ansøgningen om skilsmisse kan behandles.

Der er flere typer ansøgningsformularer, når I gerne vil skilles og det er vigtig, I vælger den rigtige. I kan finde formularerne her.

I kan ikke få afslag på en skilsmisse, hvis I begge er enige i beslutningen – men der kan være særlige vilkår i jeres situation, I vil blive gjort opmærksomme på, I skal tage stilling til før den endelige skilsmissebevilling kan indgås. Det kan for eksempel dreje sig om tilfælde med delt statsborgerskab eller hvis en af jer ikke har permanent dansk opholdstilladelse. Er det tilfældet vil Familieretshuset kontakte jer.

Er I uenige, vil I ikke kunne blive skilt, men i stedet kun blive separeret.

Når ansøgningen er behandlet, vil I modtage enten jeres skilsmisseerklæring eller separationsbevilling – og rent juridisk er skilsmissen eller separationen nu en realitet.

Hvor lang tid tager det at blive skilt – og kan man blive skilt hurtigt?

Hvis I vælger direkte skilsmisse går processen hurtigt og varigheden vil svare til behandlingstiden hos Familieretshuset. Typisk kan I være skilt indenfor relativt få arbejdsdage.

I kan derfor sagtens blive skilt hurtigt, hvis I begge er enige.

Er I ikke enige om beslutningen, kan I søge rådgivning hos Familieretshuset og måske derigennem nå til enighed. Ellers må parten med ønsket om skilsmisse bevæbne sig med tålmodighed, indtil modparten bliver klar til at indvillige i beslutningen. I den mellemliggende periode vil I kunne blive separeret. Her er behandlingstiden typisk den samme som ved en skilsmisse.

Hvad koster det at blive skilt?

Når I indsender ansøgningen om skilsmisse eller separation skal I betale et gebyr på 420 kroner. En skilsmisse koster derfor i den forstand ikke meget.

De fleste har dog gavn af at søge advokatbistand i forbindelse med en skilsmisse. Også selvom I begge umiddelbart er enige i beslutningen og allerede selv har delt boet og indgået mundtlige aftaler omkring eventuelle børn.

I en skilsmisse er der nemlig mange følelser involveret. Måske ikke altid blot her og nu, men også på sigt. Vilkårene ændrer sig nemlig ofte i takt med livets gang og det ses af og til, at der senere opstår uenigheder. Derfor er det vigtigt, at der er indgået klare, juridiske aftaler som ingen kan anfægte eller blive i tvivl om, hvis I en dag skulle blive uenige eller uvenner.

Der kan derudover være mange andre udgifter forbundet med en skilsmisse, som kan gøre den dyr. Måske har I et fælles hus eller anden fælles ejendom, der må sælges – måske med tab. En flytning kan også koste mange penge, ligesom nyt inventar til den kommende bolig bliver nødvendig. Måske har I lån, der skal lægges om og forsikringer der skal gentegnes.

Hvad en skilsmisse kommer til at koste i kroner og øre på bundlinjen vil derfor altid være individuelt. Har økonomien betydning for jeres beslutning, findes der uafhængige økonomiske rådgivere, der kan hjælpe jer med at få et overblik og lægge et budget for jeres skilsmisse og tiden derefter.

Hvordan kommer man videre efter skilsmisse?

Trist par på sengen

For nogle er det nemt at komme videre efter en skilsmisse. Måske var forholdet i forvejen næsten afsluttet i praktisk forstand og begge parter derfor relativt afklarede følelsesmæssigt. For andre kan det endda føles som en lettelse at være blevet skilt.

Nogle har dog svært ved at acceptere skilsmissen og er måske dybt ulykkelige. Noget der kan være særligt svært, hvis der også er børn involveret, fordi man ikke blot kan slippe sin eksmand eller ekskone men er nødt til at forholde sig til vedkommende mange år fremover.

Her kan det være meget gavnligt at tale med en parterapeut. Ikke nødvendigvis sammen med din ekspartner – selvom det naturligvis er en fordel – men også alene. Parterapi er nemlig ikke kun for par, der gerne vil blive sammen men i lige så høj grad for par, hvis veje skilles.

Parterapeuter har kompetencerne til at stille de rette spørgsmål, som kan hjælpe jer begge – eller blot dig selv – med at få afklaret de ting, der følelsesmæssigt fylder. Dermed kan I på sigt komme til at slippe de negative følelser, der fylder og gør det svært at komme videre: Skuffelse, sorg, vrede og en eventuel jalousi.

Med parterapi kan I således komme videre efter en skilsmisse på en måde, som sænker konfliktniveauet. Det har positiv indflydelse på både eventuelle børn, fremtidige forhold med nye partnere og ikke mindst jeres selvbillede i en ny hverdag, hvor I skal finde jeres nye identiteter efter flere år som mand og kone.

Læs mere om, hvordan I kommer godt videre

Skriv en kommentar