Hvad er Aseksuel?

At være aseksuel, også kaldet ”nonseksualitet” eller ”ace”, betyder, at man ikke oplever, eller kun har en meget lav seksuel tiltrækning til andre mennesker. At være aseksuel er ikke det samme som at leve i cølibat eller at mangle seksuel lyst. Man søger bare ikke tilfredsstillelse hos andre.

Aseksuelle kan både have en meget høj seksuel lyst til ingen seksuel lyst, kaldet ”nonlibidoist”. De søger bare ikke tilfredsstillelse hos andre mennesker.

Hvorfor bliver man aseksuel?

Det er ingen entydige forklaringer eller biologiske årsager til, hvorfor folk bliver aseksuelle, men det er nærliggende at tænke at samfundets fokusering på sex, bærer en del af forklaringen på aseksualitet.

Hvor mange er aseksuelle?

Der findes ingen opgørelser over, hvor mange aseksuelle der findes i Danmark, men det er en minoritet. Tidligere internationale studier har konkluderet, at mellem 0,23 – 1% er alle mennesker er aseksuelle, hvor andelen af kvinder synes lidt højere end andelen af mænd.

Der findes flere forskellige grader af aseksualitet, og det at være aseksuel kan fortolkes forskelligt og individuelt, hvorfor det kan være svært at klarlægge det præcise antal.

Betegnelsen aseksualitet er fortsat ikke særlig udbredt i Danmark, hvorfor mange ikke ved, hvad det er, eller hvad det dækker over. At være aseksuel er derfor for mange fyldt med en vis skam og manglende forståelse fra omverden.

Kan man være i et forhold som aseksuel?

Vores samfund er i høj grad bundet op på det monogame parforhold, hvor vi lever sammen med en eller få længevarende partnere gennem livet, som vi på et tidspunkt stifter familie med.

At være aseksuel betyder ikke, at man ikke har brug for den nærhed og tætte relation det giver, når man er sammen med en partner, og derfor kan aseksuelle godt leve i et parforhold. Men det er ofte forbundet med udfordringer, da det seksuelle i et forhold ofte tillægges stor betydning.

Som aseksuel kan du også have været i et forhold med seksuel intimitet tidligere og på et senere tidspunkt i livet, blive aseksuel. På samme måde som du tidligere i livet kan være heteroseksuel og senere hen føle seksuel tiltrækning til begge køn.

Aseksuelle kan godt føle andre former for tiltrækning end seksuel tiltrækning

Kan man have sex med andre som aseksuel?

Selvom den foretrukne tilfredsstillesmetode som aseksuel er, onani, hvis nogen overhovedet, så udlever nogle aseksuelle også nydelse gennem andre partnerne, fx på grund af nysgerrighed, lysten til at tilfredsstille andre, ønsket om at få børn, eller som en del af det at leve sammen.

Som aseksuel kan man også godt leve i et parforhold på grund af ønsket om nærhed og de følelsesmæssige aspekter af livet sammen med en anden, uden man føler seksuel tiltrækning.

Hvis du ønsker mere information, så besøg Foreningen for Aseksuelle i Danmark (FAD)